SERVICE

Algemeen
Bij ieder door ons geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur dient naast aankoopbewijs van uw bestelling ook als garantiebewijs. rcHolland geeft fabriek garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. Mocht er onverhoopt een defect optreden aan uw product heeft u de factuur nodig om aanspraak te maken op de garantie. 
Het bewaren van de factuur is ten alle tijden uw eigen 
verantwoordelijkheid; er worden geen kopieën verstrekt.

Retouren
Stuur de apparatuur aangetekend en verzekerd retour. RcHolland is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer naar de rcHolland werkplaats. U draagt zelf de kosten voor het versturen van uw product. Wij nemen, mits het product onder de garantievoorwaarden
van de reparateur valt, de kosten  voor verzenden naar u terug voor onze rekening. Let op: ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd! Nadat de aanvraag in behandeling is genomen door onze technische dienst ontvangt u instructies met betrekking tot het versturen van het product.
Adres voor retourzendingen:
Rcholland
Veldpad 49
3124VL SCHIEDAM
Copyright © 2017 Lince Electronics